Apothekers

De ziekenhuisapotheek verzorgt de geneesmiddelverstrekking in het ziekenhuis. De ziekenhuisapotheek bereidt een groot aantal geneesmiddelen. Voornamelijk die geneesmiddelen die niet te koop zijn en die op maat voor een patiënt worden bereid of die voor de arts of verpleging handig in het gebruik zijn. Hiernaast kan de ziekenhuisapotheek met de bereiding kosten besparen.

De kwaliteit van de geneesmiddelvoorziening is aan voortdurende kwaliteitsbewaking onderhevig. Hiervoor heeft de apotheek vele procedures opgesteld. Verder worden de medewerkers voortdurend bijgeschoold. Daarnaast heeft de apotheek ook een ondersteunende taak in het verrichten van geneesmiddelonderzoek. De grotere apotheken mogen ook nog apothekers opleiden tot ziekenhuisapotheker.

 

Laatst gewijzigd: juni 2012

  • Specialist: mw. Y. van Borrendam - Aardoom Specialisme: Apotheker
  • Specialist: E.T.H.G.J. Oremus Specialisme: Apotheker
  • Specialist: mw. E.M. Vossebeld Specialisme: Apotheker

Medisch Specialismen