Stage lopen

Lievensberg ziekenhuis is een instelling waarbinnen het voor leerlingen en stagiaires mogelijk is om een beroepspraktijkvormingsperiode (Bpv) door te brengen. Hierover heeft het ziekenhuis diverse afspraken gemaakt met de onderwijsinstellingen. Tot september 2012 heeft het Lievensberg ziekenhuis geen stageplaatsen meer beschikbaar.

Stage vanuit de opleiding tot verpleegkundige
Jaarlijks stelt het Lievensberg ziekenhuis bpv-plaatsen beschikbaar voor studenten, die de BOL-opleiding tot verpleegkundige (niveau 4) volgen. Deze plaatsen zijn uitsluitend gereserveerd voor studenten van het Kellebeekcollege te Roosendaal. Deze plaatsen worden georganiseerd door het Regionaal Bureau Beroepspraktijkvorming (RBB) te Breda. Dit betekent dus dat studenten van andere scholen helaas zijn uitgesloten.

Daarnaast stelt het ziekenhuis stageplaatsen beschikbaar voor de voltijd en deeltijd studenten van de hbo opleiding tot verpleegkundige (niveau 5). Deze stageplaatsen worden uitsluitend gereserveerd voor leerling-verpleegkundigen van de Avans hogeschool te Breda en worden eveneens georganiseerd door het RBB te Breda. Er wordt door het Lievensberg ziekenhuis met betrekking tot deze opleidingen niet ingegaan op individuele stageverzoeken.

Stage vanuit overige opleidingen
Mbo- en Hbo-studenten kunnen een bpv-periode lopen als verplicht onderdeel van de opleiding of als afstudeerproject. Hiertoe kan een verzoek ingediend worden bij de afdeling waar u stage wilt lopen. U wordt gevraagd, naast de gebruikelijke naam- en adresgegevens, de volgende onderdelen duidelijk in uw brief aan te geven:

             • De opleiding die u volgt en het leerjaar
             • De afdeling waar u stage wilt lopen
             • Een korte en heldere omschrijving van uw leerdoelen
             • De stageperiode en het aantal uren per week

Uw stageverzoek zal intern behandeld worden en er zal geprobeerd worden om binnen 3 weken een reactie te formuleren. Op basis van onder andere de beschikbaarheid van begeleiding en de mogelijkheid om uw bpv volgens uw leerdoelen invulling te geven, wordt uw verzoek beoordeeld. Leerlingen van het VMBO, HAVO en VWO kunnen in het ziekenhuis een oriënterende bpv-periode lopen van één of enkele dagen om op deze manier een indruk te krijgen over de praktijk. Hierover zijn met de scholen (w.o. het Mollerlyceum, het Markiezaatcollege, het Kwadrant) afspraken gemaakt. Ook hierbij wordt niet ingegaan op individuele verzoeken.

Maatschappelijke stage
Verzoeken voor deze vorm van stage worden niet in behandeling genomen. Wij verwijzen u hiervoor naar uw eigen
onderwijsinstelling of naar de gemeente Bergen op Zoom, die deze stageaanvragen coördineert.
Lievensberg ziekenhuis biedt tevens stageplaatsen voor huisartsen in opleiding (HAIO's).

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over bpv-plaatsen in het Lievensberg ziekenhuis? Stuur dan een e-mail bericht naar: P&O@lievensberg.nl

Laatst gewijzigd: 22 februari 2012