Spoedeisende Hulp (SEH)

Op de afdeling Spoedeisende hulp kunt u terecht voor medische en verpleegkundige zorg bij acute medische problemen. Dit kan zijn wanneer u na een ongeval door een ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht, of wanneer u door de huisarts naar de afdeling spoedeisende hulp bent verwezen. Bij acute ziekteklachten of verwondingen moet u altijd eerst uw eigen huisarts raadplegen. Wanneer de huisarts het nodig acht, wordt u doorverwezen naar de afdeling spoedeisende hulp. Buiten de kantooruren (in de avonduren en het weekend), kunt u voor acute medische zorg telefonisch contact opnemen met de Huisartsenpost van uw woonplaats.

De Huisartsenpost Bergen op Zoom en de Spoedeisende hulp van het Lievensberg ziekenhuis werken nauw samen. Dat betekent dat patiënten, nadat zij telefonisch contact hebben opgenomen, bij één loket komen waar hun klachten worden beoordeeld. Eerst bellen is belangrijk. Dat voorkomt lange wachttijden en is ook veiliger voor de patiënt. Ook is het soms helemaal niet nodig om naar de HAP of SEH te gaan. Door eerst te bellen wordt bepaald welke hulp op dat moment het beste voor de patiënt is. U wordt vervolgens doorverwezen naar óf de Huisartsenpost óf de Spoedeisende hulp. 

Op de afdeling Spoedeisende hulp wordt u eerst onderzocht door de SEH-arts of poort-arts, samen met de verpleegkundigen. Afhankelijk van zijn bevindingen kan hij zonodig een beroep doen op medisch specialisten die aan het ziekenhuis zijn verbonden. Denk hierbij aan de chirurg, de cardioloog of internist.  De afdeling spoedeisende hulp is 24 uur per dag, 7 dagen per week open.

Het verlenen van zorg aan patiënten met acute medische problemen is nauwelijks te plannen. Onverwachte gebeurtenissen kunnen de normale gang van zaken op de afdeling verstoren. Hierdoor kunnen voor de andere patiënten wachttijden ontstaan.

Laatst gewijzigd: december 2012