Kunst in Lievensberg

Kunst in Lievensberg
Lievensberg ziekenhuis heeft de laatste 10 jaar het ziekenhuisgebouw en de omgeving intensief verbouwd. Het resultaat mag er zijn: de leefomgeving is voor patiënten, bezoekers en medewerkers is veel aangenamer geworden. De openbare ruimtes als het voorterrein, de centrale hal, de gangen en liften geven een open en toegankelijk beeld. Volgens de vele positieve reacties oogt Lievensberg warm en vriendelijk. Voorbeelden van kunst in het Lievensberg vindt u hier.

 In deze sfeer past kunst als een integraal onderdeel van de aankleding. De kunstcommissie ziet kunst niet alleen als een presentatie van menselijk kunnen, maar ook als een onderdeel van het menselijk bestaan. Kunst is in Lievensberg duidelijk herkenbaar. In de afgelopen jaren zijn enkele grote kunstobjecten aangeschaft: het beeld "Chapeau" tussen de ingang polikliniek en de hoofdingang en "Zeebelle" in de vijver op het voorterrein. Daarnaast ontvangt het ziekenhuis incidenteel kunst als een gift: het beeld "Spelende kinderen" nu geplaatst in de binnentuin bij het restaurant en het tweeluik bij de hoofdingang. Steeds was er een duidelijke aanleiding: afronding bouwfasen of eenjubileum  van het ziekenhuis. 

De komende jaren zal het budget besteed worden voor aankoop van meerdere kunstobjecten, waarmee de bestaande kunstcollectie gestaag wordt uitgebreid. Ter ondersteuning van dit aanschafbeleid heeft de kunstcommissie een kunstadviseur aangesteld die op zoek gaat naar nieuwe kunst voor het Lievensberg ziekenhuis. Een ander onderdeel van dit nieuwe beleid is de centrale sturing van kunstexposities. Afgesproken is dat de te exposeren kunst voortaan door de kunstcommissie voorafgaand wordt beoordeeld. Dat biedt de commissie de mogelijkheid na afloop van de expositie tot aanschaf van werk over te gaan. Schilderijen e.d. kunnen worden opgehangen in alle polikliniekgangen en alle standaard verpleegafdelingen. De expositieperiode is minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden. Eventuele verkoop van tentoongestelde kunst is mogelijk na afloop van de expositie. De procedure die voor exposities is opgesteld wordt voorafgaand aan de kunstenaar toegestuurd. De kunstcommissie zal de al aanwezige kunst inventariseren.


Schilderijen olieverf van Ton Kraayeveld
Tentoonstelling van 9 mei t/m 15 augustus In de gangen en wachtruimte van de polikliniek Longziekten. De schilderijen zijn olieverf op linnen in verschillende formaten. Daarbij een eerder werk van Ton Kraayeveld uit de collectie van de Kunstuitleen Artotheek18, Bergen op Zoom/ Roosendaal. Ton Kraayeveld woont en werkt in Dordrecht.

“Als ik naar de schilderijen van Ton Kraayeveld kijk, kan ik met gemak duiden wat ik zie. De voorstellingen zijn uit de dagelijkse werkelijkheid genomen en bijna gereduceerd tot een icoon, een archetype of een patroon. Dat stelt mij in staat om langer te kijken en te ontdekken wat er nog meer te zien is.
De huid van het schilderij bijvoorbeeld, hoe de verflagen zijn opgebouwd. Wat er onder de kleur doorschijnt, laat zich maar ten dele zien. We zien de picturale ruimte van de schilderkunst en de beelden staan model voor een groter verhaal. De schilderijen op de afdeling longziekten vallen grofweg uiteen in twee dominante series. Die van de vorm en die van de patronen. We zien een grijs pand bijvoorbeeld met opschrift ‘Transit’. Een ander doek toont een stadswijk, of een fabriek? Het grootste schilderij heeft de titel ‘Area of High Density’. Hier voelen we iets van migratie, beweging, verstedelijking, verdichting, de stad. Andere doeken tonen patronen van cirkels, driehoeken, zoals we die kennen van patronen op o.a. huizen, aardewerk, die voorkomen in Afrika. Afgaande op het gesprek dat ik met Ton in zijn atelier had, weet ik dat twee residenties van groot belang zijn geweest in de ontwikkeling van dit werk. Zo verbleef Ton enige tijd in Zimbabwe (2000) en een aantal maanden in Berlijn (2003). Ik denk dat we het verband tussen de vorm en de patronen met Zimbabwe en Berlijn terug kunnen lezen in de werken in de tentoonstelling. De vertaling van indrukken en de gevoeligheid van de schilderstijl die nergens expressief maar juist ingetogen naar voren treden. Ze geven ons de tijd en vragen ons om open te staan voor de wereld achter de schilderijen van Ton Kraayeveld. Een wereld van stilte en schoonheid, waar je geen mensen ziet, maar waar je de menselijke aanwezigheid des te duidelijker voelt.”

Bea de Visser,
Kunstadviseur Lievensberg

Informatie en contact: www.tonkraayeveld.nl. Ton Kraayeveld wordt vertegenwoordigd door Galerie Nouvelles Images, Den Haag.

Gewijzigd: december 2012