Borstvoedingscertificaat

Tijdens een symposium op donderdag 24 januari 2008 ontving het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom het WHO/Unicef-certificaat “Zorg voor Borstvoeding”. Dat betekent dat het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom voldoet aan de regels die door de Stichting Zorg voor Borstvoeding gesteld worden. Deze regels zijn gesteld aan de hand van 10 vuistregels van de WHO / Unicef Baby Friendly Hospital.  Het certificaat is in november 2010 voor een periode van drie jaar verlengd.
 
Certificaat
Om zorginstellingen te stimuleren tot kwaliteitszorg geeft de Stichting Zorg voor Borstvoeding het WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding uit. De afdeling Verloskunde & Gynaecologie en Couveuse en Kinderverpleging van het Lievensberg ziekenhuis hebben dit certificaat onlangs behaald. Het certificaat is een kwaliteitskeurmerk en wordt uitgereikt aan zorgorganisaties die een eenduidig en helder beleid voeren ten aanzien van borstvoeding. Hierin dienen de tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding, die ontwikkeld zijn door de WHO/Unicef, geïntegreerd te zijn.  Begeleiding en advies

In het Lievensberg ziekenhuis is de laatste 2 jaar hard gewerkt aan de verbetering van het borstvoedingbeleid. Het doel wat daarbij voor ogen werd gehouden, is te zorgen dat de verschillende disciplines eenduidige adviezen geven aan ouders die borstvoeding (gaan) geven. Dit doen we zodat zoveel mogelijk moeders en baby’s langdurig van alle voordelen van borstvoeding kunnen genieten. Het Lievensberg ziekenhuis vindt het belangrijk om moeders te motiveren borstvoeding aan hun kind te geven. De betrokken medewerkers hebben hier uitgebreid scholing in gehad. Door juiste informatie en advies willen zij er voor zorgen dat het geven van borstvoeding een bewuste keuze is. Dit kwaliteitskeurmerk geeft aan dat moeders op deskundige wijze begeleid worden bij het geven van borstvoeding, ook als moeder en kind door omstandigheden van elkaar gescheiden zijn. Natuurlijk kunnen moeders die niet voor borstvoeding kiezen, ook rekenen op een goede begeleiding.

Laatst gewijzigd: december 2012