Smiley afdeling Kind & Jeugd

Je kind naar een ziekenhuis brengen en overdragen aan een vreemde is voor veel ouders een hele opgave. Je laat je kind het liefst in veilige en vertrouwde handen achter. De landelijke vereniging Kind en
Ziekenhuis kent daarom een keurmerk toe aan die ziekenhuizen die op dat gebied aan belangrijke kernvoorwaarden voldoen. 


November 2008 ontving de afdeling Kind & Jeugd van het Lievensberg ziekenhuis dit keurmerk: een Smiley.
Op afdelingen met een Smiley kunnen ouders bijvoorbeeld de hele dag bij hun kind blijven en vaak ook overnachten. Ouders kunnen in de meeste gevallen ook aanwezig zijn bij het inleiden van de narcose van een te opereren kind en bij het ontwaken. Op de afdeling Kind & Jeugd van het Lievensberg ziekenhuis is de laatste jaren hard gewerkt aan het binnenhalen van de Smiley.
Clustermanager Margré Sluiter: “Na het toekennen van de Smiley verslapt onze aandacht natuurlijk niet. Wij zullen ons verder inzetten voor het verstevigen van de band met de ouders of verzorgers van het tijdelijk opgenomen zieke kind. Het hoeft hier niet altijd om grote projecten te gaan, maar een kleine service doet soms grote wonderen.De Smiley staat op de vergelijkingssite van de vereniging Kind en Ziekenhuis (www.kindenziekenhuis.nl). Daar is ook te zien waarom de Smiley is uitgereikt aan het Lievensberg ziekenhuis.

De Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis is in 1977 opgericht door een aantal ouders. Zij vonden dat, in het belang van het kind, ouders meer moesten worden betrokken bij de opvang en begeleiding van hun kind in het ziekenhuis. Dit is nog steeds het leidend principe van de organisatie, die in september 2008 een stichting is geworden. Sinds 2003 wordt een keurmerk voor de kindvriendelijkheid van kinderafdelingen en dagbehandelingen uitgereikt. In 2006 is daar een Smiley bijgekomen voor de kraamafdeling. De vereniging Kind en Ziekenhuis kent Smiley's toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun kindgerichte voorzieningenVreugde bij de medewerkers van de afdeling Kind & Jeugd, de Smiley is binnen. Als tastbaar bewijs kreeg iedereen
een afdruk van de webpagina van Kind en Ziekenhuis waarop de beoordeling van het Lievensberg ziekenhuis staat.

Laatst gewijzigd: december 2012