NIAZ accreditatie

Het Lievensberg ziekenhuis heeft voor de tweede keer de toetsing van de NIAZ doorstaan op kwaliteit. Uniek is dat ook het aan het ziekenhuis verbonden Centrum voor Overgewicht en Obesitas de accreditatiestatus heeft behaald.  De accreditatieperiode loopt van 1 mei 2011 tot 1 mei 2015. 

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) ontwikkelt sinds 1998 kwaliteitsnormen voor de zorg. Het instituut beoordeelt of een organisatie aan deze normen voldoet en de kwaliteit structureel goed heeft geregeld. Als dat het geval is, krijgt de instelling een accreditatie voor een periode van vier jaar, waarna een hertoetsing plaatsvindt. De verleende accreditatiestatus biedt derden - zoals patiënten, verzekeraars en overheden - het vertrouwen dat zij te maken hebben met een goede en veilig georganiseerde instelling. Lievensberg haalde in 2006 voor het eerst de accreditatiestatus.

De door het NIAZ afgevaardigde onafhankelijke zorgprofessionals lichtten in november 2010 een week lang het Bergse ziekenhuis door. Zij bezochten diverse afdelingen en voerden gesprekken met een dwarsdoorsnede van de medewerkers. Het verlossende woord kwam begin april: zowel het Lievensberg ziekenhuis als het in 2010 geopende Centrum voor Overgewicht en Obesitas had de hertoetsing met goed gevolg doorstaan.

Laatst gewijzigd: december 2012