Patiëntveiligheid

Als u in het Lievensberg ziekenhuis komt, dan moet u er als patiënt op kunnen vertrouwen dat uw behandeling en/of verblijf veilig verloopt. Toch kan het gebeuren dat er zaken verkeerd gaan. Het is onze verantwoordelijkheid om risico’s te herkennen en risicovolle processen veiliger te maken.

Medewerkers van het Lievensberg ziekenhuis doen hier dagelijks hun uiterste best voor. Ook kent het ziekenhuis een aantal maatregelen om uw veiligheid te vergroten. Zo doen wij mee aan het landelijke veiligheidsprogramma van VMSzorg en werken we met een veiligheidsmanagementsysteem ten behoeve van de patiëntenzorg.

Het Lievensberg ziekenhuis stimuleert medewerkers om alles te melden wat niet de bedoeling was. Deze meldingen vormen een bron van informatie om verbeteringen door te voeren. Dit betekent dat wij leren van vergissingen en maatregelen nemen om te voorkomen dat fouten opnieuw gemaakt worden.

Daarnaast besteedt Lievensberg speciale aandacht aan het screenen en behandelen van ondervoeding, het ondervangen van medicatiefouten, het vermijden van onnodige pijn en het vermijden van decubitus (doorligwonden). Bovendien wordt extra aandacht gegeven aan kwetsbare ouderen.
Als patiënt kunt u ook zelf een bijdrage leveren aan een veilig ziekenhuis. Geef bijvoorbeeld alle informatie over uw gezondheidstoestand en stel vragen als u iets niet begrijpt. Deze en andere praktische tips om uw verblijf zo veilig mogelijk te maken staan op de patiëntveiligheidskaart. Deze kaart is tevens te zien op de beeldschermen in het ziekenhuis.

Laatst gewijzigd: november 2012