Groepsstructuur Lievensberg

De Stichting Lievensberg ziekenhuis heeft in 2009 een groepsstructuur ingericht om voor de zorgverlening aan patiënten beter gebruik te kunnen maken van de juridische en financiële mogelijkheden.  
De Lievensberg Holding B.V. is een 100% dochter van de Stichting Lievensberg ziekenhuis. De holding is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 20147377.Dit betekent dat 100% van de aandelen in handen is van de stichting. De Stichting Lievensberg ziekenhuis is ook de bestuurder van de holding. De Lievensberg Holding B.V. heeft geen Raad van Commissarissen.  
De Lievensberg Holding B.V. heeft op zijn beurt twee dochter-B.V.’s. De Lievensberg Zorg B.V. is ingeschreven onder nummer 20147379; de Lievensberg Scheldekliniek B.V. onder nummer 20124243. 100% van hun aandelen is in handen van de Lievensberg Holding B.V. De Lievensberg Holding B.V. is ook de bestuurder van de beide B.V.’s.  

Het bovenstaande betekent dat de natuurlijke personen in de Raad van Bestuur van de Stichting Lievensberg ziekenhuis ook het bestuur vormen van de Lievensberg Holding B.V., de Lievensberg Zorg B.V. en de Lievensberg Scheldekliniek B.V.   


Omdat de Lievensberg Zorg B.V. een eigen toelating heeft als instelling voor medisch specialistische zorg is ook een Raad van Commissarissen verplicht. In deze Raad van Commissarissen hebben zes van de zeven leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Lievensberg ziekenhuis zitting.  

Onder de vleugels van de Lievensberg Zorg B.V. groeiden in de zomer van 2011 twee nieuwe B.V.’s. Het Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland B.V., ingeschreven op 16 februari 2010 onder nummer 20165395, is de rechtspersoon achter het Centrum voor Obesitas en Overgewicht, annex het Lievensberg ziekenhuis. 100% van de aandelen is in handen van de Lievensberg Zorg B.V. Deze is tevens de bestuurder. Het Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V., ingeschreven op 18 mei 2011 onder nummer 51277824, heeft ook de Lievensberg Zorg B.V. als bestuurder. Deze bezit 51% van de aandelen. De overige 49% zijn in handen van de dermatologen die samen met het Lievensberg ziekenhuis via deze B.V. een dermatologisch centrum in Middelburg oprichten.

gewijzigd: december 2012