Ondernemingsraad

Mogen wij ons even voorstellen? 
Wij zijn de ondernemingsraad van Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom. Onze raad is samengesteld uit leden die vanuit de diverse diensten van het ziekenhuis komen.  De ondernemingsraad beschikt over een Ambtelijk secretariaat. Dit secretariaat bestaat uit een ambtelijk secretaris en een secretaresse. De ambtelijk secretaris biedt ondersteuning en adviseert gevraagd en ongevraagd. De secretaresse voert administratieve werkzaamheden uit.  

Doelstelling
De ondernemingsraad van het Lievensberg ziekenhuis stelt zich ten doel om op een dusdanige wijze invloed uit te oefenen op het beleid, dat de werknemersbelangen geïntegreerd zijn in de organisatiedoelstelling.  

Structuur
De ondernemingsraad heeft, naast het dagelijks bestuur, een aantal vaste commissies ingesteld die zich ieder vanuit hun eigen specialisme over de ingebrachte onderwerpen buigen. Door het instellen van deze commissies is de ondernemingsraad in de gelegenheid de onderwerpen meer structureel, efficiënt en effectief te volgen.  

Scholing
De OR-leden zorgen voor het bevorderen van hun eigen deskundigheid. Volgens de Wet op de Ondernemingsraden heeft de OR recht op scholing en vorming. Van dit recht maakt de ondernemingsraad jaarlijks gebruik door het volgen van cursussen. Daarnaast kunnen ook de commissies cursussen volgen om zich verder te bekwamen en te specialiseren.  

Overleg
De overlegvergadering met de directie vindt ongeveer eenmaal in de zes weken plaats, waarvan tweemaal per jaar in aanwezigheid van de Raad van Toezicht. Tijdens deze twee vergaderingen wordt de algemene gang van zaken besproken. De reguliere vergadering van de ondernemingsraad vindt plaats op maandagnamiddag. Op de dagen waarop geen OR-vergadering is gepland, wordt deze tijd benut voor commissiewerk.  

Bereikbaarheid
Telefonisch : 0164 278773
Via e-mail: or@lievensberg.nl

laatst gewijzigd: december 2012