Vereniging Medische Staf

Om zorg te kunnen dragen voor kwalitatief optimale medische verzorging van patiënten hebben de leden van de medische staf van het Lievensberg ziekenhuis zich formeel verenigd in de 'Vereniging Medische Staf'. Kortweg ook wel  'Medische Staf' of  'VMS' genoemd. Alle medisch specialisten die in het ziekenhuis werken zijn lid van deze Vereniging. Om de kwaliteit van de medische zorg te kunnen continueren, bewaken en bevorderen wordt er ongeveer 10 maal per jaar een ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergaderingen worden besluiten genomen
en standpunten ingenomen over onder meer protocollen, procedures, reglementen, commissies, toelating nieuwe stafleden, financiën en organisatievraagstukken.

Bestuur van de Vereniging Medische Staf
Het bestuur van de Vereniging Medische Staf wordt in de praktijk aangeduid als stafbestuur.

Het stafbestuur bestaat sinds 12 juni 2012 uit:
dr. J. Ramondt, gynaecoloog, voorzitter
mw. G. Wijma, klinisch geriater, secretaris
M.H.C. Kahn, radioloog, penningmeester
mw. C.A.G. van Esbroeck, longarts, lid
P.R.A. Sars, chirurg, lid

Het stafbestuur komt iedere week op maandag bijeen en vergadert 2 keer per maand met de Raad van Bestuur en 4 keer per jaar met de Zorggroepmanagers snijdend/beschouwend en de vertegenwoordiger Medisch Ondersteunende Sector.

Het stafbestuur en de medische staf worden ondersteund door het secretariaat (mw. M.L.T. de Groot-van der Linden en mw. M.S.J. van de Ree-Dees).

Het bureau medische staf is bereikbaar op op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 15.00 uur: tel: 0164 – 278 482
en per e-mail: medstaf@lievensberg.nl.

Rapportage over 2008, 2009, 2010

Laatst gewijzigd: december 2012

Gerelateerde downloads