Samenwerking

Het Lievensberg ziekenhuis heeft een groot aantal samenwerkingsverbanden met diverse instanties. Het ziekenhuis werkt actief aan het optimaliseren van samenwerkingsvormen en zoekt naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Hierna volgt een lijst van samenwerkingsverbanden die momenteel lopen.

Regionaal

 • Amphia ziekenhuis, Breda
 • Franciscus ziekenhuis, Roosendaal
 • GGZ WNB, Halsteren
 • Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal, Bergen op Zoom, Tholen
 • NSWAC 't Kroeven, Roosendaal
 • Mytylschool, Roosendaal inzake revalidatie
 • Stichting Tante Louise-Vivensis, Bergen op Zoom
 • Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West-Brabant, Bergen op Zoom 
 • Stichting Nucleaire Geneeskunde West-Brabant, Roosendaal 
 • Stichting Medische microbiologie, Roosendaal
 • Stichting Arbeidsvoorzieningen Gezondheidszorg West-Brabant, Roosendaal  
 • Stichting Regionaal Elektronisch Netwerk  
 • Steunstichting Orthopaedische instumentenmakerij (OIM), Breda
 • Reva0nt, Breda
 • Stichting Transmurale Zorg, Bergen op Zoom
 • Regionale huisartsen, o.a. de Huisartsenpost Bergen op Zoom
 • Ten Anker, Tholen
 • TWB, Thuiszorg met Aandacht
 • De Schutse, Sint Annaland


Verder wordt samengewerkt met:

 • Integraal Kankercentrum Rotterdam
 • Baronie college, Breda 
 • Avans Hogeschool, Breda, Tilburg en 's Hertogenbosch 
 • Academisch Ziekenhuis Rotterdam, inzake opleiding OK- en anaesthesie-assistent
 • Prismant, Utrecht (centrum voor informatieverwerking voor Nederlandse Ziekenhuizen)
 • Centraal Begeleidingsorgaan voor Intercollegiale Toetsing, Utrecht
 • Stichting Beroepsopleiding tot Huisarts, Utrecht 
 • Mytylschool, Roosendaal inzake revalidatie 
 • Medirisk, Utrecht
 • Medifire, Utrecht
 • Zorgverzekeraars UVIT, CZ
 • Convenant Traumacentrum Brabant 
 • Stichting Scheldekliniek, Bergen op Zoom 
 • Stichting Beheer Boerhaaveplein
 • Zeeuws Radio-therapeutisch Instituut

Laatst gewijzigd: november 2012