Personeelsvereniging

De Personeelsvereniging van het Lievensberg ziekenhuis is opgericht op 30 oktober 1968. Het heeft tot doel het bevorderen van de onderlinge contacten en de saamhorigheid tussen alle personeelsleden en medewerkers van het Lievensberg ziekenhuis.
Bijna iedereen die in dienst is van Lievensberg is tevens PV-lid. Vrijwilligers en oproepkrachten kunnen eveneens lid worden van de personeelsvereniging.
Voor informatie over de activiteiten van de personeelsvereniging verwijzen wij naar: www.pvlievensberg.nl

Laatst gewijzigd: december 2012