Historie

Vijfenveertig jaar ziekenhuiszorg in Lievensberg zijn geen rustige jaren geweest. Alleen al het tot stand komen van het ziekenhuis bracht veel commotie teweeg in Bergen op Zoom en omgeving. Het oude, gemeentelijke ziekenhuis (het Algemeen Burger Gasthuis) werd overgenomen door een nieuwe, rooms-katholieke stichting die een nieuw ziekenhuis stichtte. Zoals u in het jubileumboek kunt lezen, leidde dit initiatief tot vele reacties bij andere geloofgemeenschappen. Desondanks startte de bouw.
Een protestants christelijke stichting nam daarop het initiatief om eveneens een ziekenhuis in Bergen op Zoom op te richten. Daar is het niet van gekomen. Kort vóór de opening van het nieuwe ziekenhuis werd overeenstemming bereikt over een fusie tussen beide stichtingen. Dat leidde ertoe dat het gebouwde ziekenhuis een nieuwe naam kreeg: Lievensberg.  En het werd een ziekenhuis op interconfessionele christelijke grondslag. Dit alles gebeurde in de zestigerjaren, waar ontzuiling aan de orde van de dag was en gezag op basis van positie of afkomst ter discussie werd gesteld. 

Jubileumboek (pdf)

Gewijzigd: maart 2013