Beleid

Lievensberg ziekenhuis heeft zich voor de periode 2011-2013 drie kerndoelen gesteld:
- Top in de ziekenhuiszorg
- Thuisziekenhuis voor patiënten
- Voorkeursziekenhuis voor huisartsen

Daarbij is de titel van de beleidskoers 2011-2013: “SAMEN NOG BETER” 

Het ziekenhuis richt zich op vijf thema's, waarin wij belangrijke stappen voorwaarts zetten:
- Acute zorg
- Chronische zorg
- Zorglogistiek
- Goed zorgverlenersschap
- Goed werkgeverschap

Klik hier voor het volledige beleidsplan 2011-2013(.pdf)

Top in de ziekenhuiszorg
Hét hoofddoel van Lievensberg is de brede basiszorg op voortreffelijke (top-)wijze te verlenen. Hierbij staan onze kernwaarden kwaliteit & veiligheid voorop. We continueren ons volledig pakket van moderne ziekenhuiszorg, inclusief acute en intensieve zorg. Investeringen in nieuwe medische technieken, zoals minimaal invasieve chirurgie, nemen toe. We halen de gewenste specialistische expertise in huis of verwijzen onze patiënt door met behoud van de regie over zijn zorgproces. Specifieke functies als GAAZ, PAAZ en revalidatie blijven gehandhaafd. Binnen onze basiszorg hebben we drie multidisciplinaire speerpunten gekozen. De oncologische zorg, de specifieke ouderenzorg en de pijnbestrijding krijgen de komende jaren extra aandacht. Deze zijn van groot belang voor veel van onze patiënten en hebben een bovenregionale potentie.
 
Thuisziekenhuis voor onze patiënten
Om onze patiënt beter van dienst te zijn en onze positie en ons imago te versterken, kiezen we bewust voor onze kernwaarden vertrouwen & warmte.  Deze kernwaarden passen ook bij de omvang van ons ziekenhuis. Als zorgverlener zijn we ons bewust van het effect van onze bejegening op de patiënt. De wijze waarop wij met de patiënt communiceren en hem informeren, toetsen we aan de eisen en vooral verwachtingen van de patiënt. We verankeren vertrouwen en warmte in onze organisatiecultuur. Het vertrouwen van de patiënt zal toenemen als we onze interne processen verder stroomlijnen.

Voorkeursziekenhuis voor onze huisartsen
Onze patiëntgerichtheid delen we met de huisartsen. Verbetering van de communicatie, het verwijstraject en de nazorgafspraken met de huisartsen krijgen prioriteit. Waar mogelijk benutten we daarbij ICT-toepassingen. Aan de transmurale samenwerking met huisartsen en ketenpartners ‘aan voor- en achterdeur’ geeft Lievensberg actief nieuwe impulsen.  


Laatste wijziging: december  2012