Geestelijke verzorging

De geestelijk verzorgers van de ‘Dienst geestelijke verzorging’ van Lievensberg ziekenhuis bieden patiënten en hun naasten aandacht, ondersteuning en begeleiding. Ongeacht welke levensovertuiging u hebt, u kunt altijd een beroep op hen doen als u behoefte heeft aan een gesprek of een andere vorm van levensbeschouwelijke ondersteuning. Elke zondagmorgen om 10.00 uur wordt er in de aula een oecumenische kerkdienst gehouden. De voorganger (geestelijk verzorger, priester, pastoraal werker) bepaalt weliswaar het karakter van de viering, maar in de diensten wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de aanwezigen uit andere kerken. De diensten worden rechtstreeks uitgezonden via de televisie. Bij de verpleegkundige kunt u informeren via welk kanaal de dienst wordt uitgezonden. 
 
Aan de Dienst Geestelijke Verzorging zijn in ziekenhuis Lievensberg drie geestelijk verzorgers verbonden:


H.F.R. (Harold) Stallaert (katholiek pastor),
hoofd van de Dienst Geestelijke Verzorging 
Telefoonnummer: 0164 278 768
Dect nummer: 1140


Mw. M. (Maaike) van Dijke (protestant), geestelijk verzorger 
Telefoonnummer: 0164 278 422
Dect nummer: 1117 


Mw. J. (Joke) de Koeijer (protestant), geestelijk verzorger 
Telefoonnummer: 0164 278 422 
Dect nummer: 1117 

Bereikbaarheid
Op werkdagen (tijdens kantooruren) kunt u de geestelijk verzorgers zelf benaderen of een verpleegkundige vragen dit voor u te doen. Een verwijsbrief is niet nodig. De geestelijk verzorgers hebben met betrekking tot hun werkzaamheden de verpleegafdelingen verdeeld, maar indien u een voorkeur aangeeft voor één van hen, zal daar rekening mee worden gehouden.  Indien noodzakelijk kan in het weekend, ’s avonds of ’s nachts de dienstdoende geestelijk verzorger worden opgeroepen. Dit kan alleen via de verpleegkundigen worden aangevraagd.

'Laat mij leven in de ruimte - Maak voor mij geen pasklaar plan - Leen mij even oor en schouder - Waar ik tegen leunen kan'

Laatst gewijzigd: december 2012