Bezoektijden

Wij willen u er op wijzen dat het maximaal aantal bezoekers per patiënt twee personen is. Uiteraard is afwisselen toegestaan. 

De  bezoektijden zijn:

maandag t/m vrijdag: 14:30 - 15:15 uur
18:30 - 20:00 uur
Weekend en feestdagen: 14:30 - 16:00 uur
18:30 - 20:00 uur

De mogelijkheid bestaat voor de partner, één van de kinderen, of één mantelzorger om de patiënt de gehele dag te bezoeken. Dat kan uitsluitend in overleg met de verpleegkundige; deze beoordeelt of langer bezoek past in het behandelingsplan en de dagstructuur.
Voor het plannen van uw bezoek kunt u gebruik maken van www.ziekenhuisplanner.nl

Het Lievensberg ziekenhuis biedt het zogenaamde 'Comfortpakket' aan; met onder andere ruimere bezoektijden. Voor meer informatie over het comfortpakket, kunt u contact opnemen met Bureau Opname:
tel: 0164 - 278 363

De volgende afdelingen hebben uitzonderingen op de bezoektijden:

Afdelingen CC en IC:
Op deze afdeling is dagelijks bezoek mogelijk. Alleen naaste familieleden mogen deze patiënten bezoeken. 

's ochtends: 11:00 - 11:30 uur
's middags: 14:30 - 16:00 uur
's avonds CC: 18:30 - 19:15 uur
's avonds IC: 18:30 - 19:00 uur


Afdeling F3 kindergeneeskunde:

Ouders of verzorgers kunnen hun kinderen de hele dag bezoeken.
Voor anderen geldt:

Zuigelingenunit: 10:30 - 11:00 uur
14:30 - 16:00 uur
18:30 - 20:00 uur
Boxen en kamers: 14:30 - 19:30 uur


Afdeling F4 verloskunde/gynaecologie:

Maandag t/m zondag: 10:00 - 13:00 uur
14:30 - 20:00 uur
Partner en kinderen: 9:00 - 13:00 uur
14:30 - 22:00 uur


Afdeling PAAZ:

maandag t/m vrijdag: 18:30 - 20:00 uur
Weekend en feestdagen: 14:00 - 16:00 uur
18:30 - 20:00 uur

De hoofdingang van het Lievensberg ziekenhuis is tijdens de nachtelijke uren gesloten. Patiënten en bezoekers kunnen zich tussen 23.30 uur en 6.00 uur melden bij de balie van de Spoedeisende hulp en Huisartsenpost aan de Van Swietenlaan. 


Laatste wijziging: februari 2013

Gerelateerde pagina's