Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Het Lievensberg ziekenhuis ontvangt op dinsdag 1 oktober het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Vier ouderenbonden onderwierpen alle Nederlandse ziekenhuizen aan een serie kwaliteitstoetsen. De ziekenhuizen die voor de test zijn geslaagd mogen nu het officiële keurmerk voeren.Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is een initiatief van de Unie KBO in samenwerking met de ouderenbonden PCOB, NOOM en NVOG. Het is toegekend aan ziekenhuizen die de organisatie van zorg en voorzieningen hebben aangepast aan de wensen en behoeften van (kwetsbare) ouderen.
De ouderenbonden stelden hiervoor een lijst op met in totaal 15 kwaliteitsaspecten en stuurden seniorscouts naar de ziekenhuizen toe. Ook het Lievensberg ziekenhuis werd bezocht. Twee scouts liepen incognito en met een checklist door het ziekenhuis. Als onderdeel van het onderzoek knoopten zij een kort gesprek aan met een willekeurige patiënt van 70 jaar of ouder. Het ziekenhuis ontving een verslag van het bezoek en kreeg adviezen voor verbeterpunten.
In het Lievensberg ziekenhuis werken vier klinisch geriaters, medisch specialisten die zich uitsluitend bezighouden met de zorg voor kwetsbare ouderen. Dit gebeurt zowel poliklinisch met onder meer een gespecialiseerde valpolikliniek en geheugenpolikliniek, als klinisch op de Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ). De geriaters zijn ook regelmatig betrokken bij behandelingen op andere afdelingen in het ziekenhuis. 

1 oktober 2013