Huisregels

  Bekijk de brochure Gedragscode voor patiënten en bezoekers

 1. Gedraag u als ‘gast’ van het Lievensberg ziekenhuis.
 2. Wees vriendelijk en correct in de omgang.
 3. Toon respect en begrip voor alle medewerkers.
 4. Neem zorgvuldig kennis van de informatie, die u
  mondeling of schriftelijk verstrekt wordt.
 5. Vraag gerust om opheldering, wanneer u iets niet
  duidelijk is.
 6. Houd u aan gemaakte afspraken en indien
  noodzakelijk, meld u tijdig af.
 7. Houd u aan de regelingen die in het ziekenhuis
  gelden, o.a. de bezoekregeling (maximaal twee
  bezoekers per bed/patiënt).
 8. Onthoud u van racistische en seksistische
  opmerkingen.
 9. Eigen u geen bezittingen toe van een ander
  of van het ziekenhuis.
 10. Onthoud u van agressie en geweld.

 (Vastgesteld in december 2005)

Laatst gewijzigd: november 2012