Leden Raad van Toezicht


L.A.M. ( Leon) van den Nieuwenhuijzen RA                           
De heer Van den Nieuwenhuijzen heeft na zijn opleiding op de Koninklijke Militaire Academie diverse officiersfuncties bij Defensie vervult, zowel operationeel als (financieel) bestuurlijk onder meer als directeur van de Defensie Accountantsdienst. De heer Van den Nieuwenhuijzen is registeraccountant.

Affiniteit met de zorg is gelegen in de relatie met de (financiering) van de Militaire Gezondheidszorg en met het aan het Universitair Medisch Centrum te Utrecht verbonden Centrale Militaire hospitaal en het Calamiteitenhospitaal. De heer Van den Nieuwenhuijzen maakt sinds  2012 ook deel uit van de Raad van Toezicht van dit Medisch Centrum. Daarnaast heeft de heer Van den Nieuwenhuijzen namens de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants) in november 2010 een adviesrapport uitgebracht over de sector Care ‘Nieuwe Bakens voor de Zorg’. Op 1 januari 2012 is de heer Van den Nieuwenhuijzen toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Lievensberg ziekenhuis en per 1 januari 2013 benoemd tot voorzitter. De heer Van den Nieuwenhuijzen volgt de heer Mr. A.C. Blom op, die per 1 januari 2013 reglementair aftredend was.

 


Prof. Mr. Dr. M.A.J.M. (Martin) Buijsen
De heer Buijsen is hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Erasmus School of Law (ESL) en het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde rechtsgeleerdheid en wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit, de Katholieke Universiteit Leuven en University College London, en promoveerde aan de Erasmus Universiteit.  Martin Buijsen geeft aldaar leiding aan de interfacultaire vakgroep Recht & gezondheidszorg. Hij is binnen de Raad van Toezicht van het Lievensberg Ziekenhuis voorgedragen door de Cliëntenraad.  


 
Prof. Dr. M.C.E. (Rietje) van Dam-Mieras
Mevrouw Van Dam-Mieras studeerde scheikunde in Utrecht. In de periode 1972 – 2007 was zij achtereenvolgens werkzaam bij de Universiteit Utrecht, de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit. Zij was ook enige tijd visiting professor bij het United Nations University Institute for Advanced Studies. Van 1998 – 2003 maakte zij deel uit van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In de periode 2007 – 2011 was zij lid van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden en van 2011 tot aan haar emeritaat in maart 2013 was zij hoogleraar duurzame ontwikkeling  en onderwijsvernieuwing bij de Universiteit Leiden. Zij bekleedt ook een UNESCO leerstoel aan de Open Universiteit en vervulde en vervult daarnaast verschillende adviserende en toezichthoudende functies.


 
J.W.M. (Jan) Smits
Gedurende zijn werkzame periode heeft hij ruim 36 jaar bij de Rabobank Groep gewerkt, waarvan circa 30 jaar bij lokale Rabobanken o.a. in West-Zeeuws-Vlaanderen en van 2006 tot 2011 als algemeen directeur bij Rabobank Het Markiezaat in Bergen op Zoom. In de periode 2000-2006 was hij o.a. Onderdirecteur bij Rabobank Nederland en Commercieel directeur bij Schretlen & Co N.V., de Private Bank van Rabobank Nederland. Sinds begin 2010 is hij toegetreden in de Raad van Toezicht van het Lievensberg ziekenhuis. Smits: "Ik vind dit een zeer belangrijke functie, omdat gezondheidszorg één van de belangrijkste pijlers is van onze welvaart."


 
Mr. Drs. J.A.M. (John) Dingelstad
De heer J.Dingelstad, arts-jurist, is praktiserend huisarts in Bergen op Zoom.