HSMR

Een vorm van transparantie is een meetinstrument voor sterfte in ziekenhuizen: de HSMR. HSMR staat voor Hospital Standardised Mortality Rate. Het aantal overlijdensgevallen wordt berekend door de werkelijke sterfte af te zetten tegen de sterfte die op basis van een aantal patiëntkenmerken  wordt verwacht (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en het hebben van een hoge bloeddruk of suikerziekte).
De koepel van ziekenhuizen, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), is van mening dat dit meetinstrument nog niet betrouwbaar genoeg is om ziekenhuizen onderling te kunnen vergelijken. Er zijn nog te grote verschillen in de wijze waarop in Nederlandse ziekenhuizen de patiëntkenmerken worden geregistreerd en gecodeerd. Voor 2012 is daarom besloten de cijfers niet centraal openbaar te maken. Wel is de HSMR geschikt voor interne signalering en gebruik door de ziekenhuizen zelf.
De HSMR van het Lievensberg ziekenhuis over 2011 is 115, met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 100-132. Daarmee ligt de HSMR van het Lievensberg ziekenhuis op het landelijk gemiddeld niveau. Voor een toelichting op de HSMR door de NVZ zie:  http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/419-publicatie-hsmr-door-ziekenhuizen-zelf