Spataderkeurmerk

De Hart&Vaatgroep heeft aan Lievensberg ziekenhuis het Spataderkeurmerk 2012 toegekend. Dit keurmerk maakt duidelijk dat het ziekenhuis zeer goede spataderzorg aanbiedt. Op www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg is te zien welke ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra het keurmerk hebben ontvangen. Als patiëntenorganisatie vindt De Hart&Vaatgroep het belangrijk dat mensen met spataderen weten waar de beste zorg geboden wordt.

In september jl. heeft De Hart&Vaatgroep de Vragenlijst Spataderkeurmerk 2012 uitgezet om het zorgaanbod voor spataderen en (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra te inventariseren. 85 procent van de organisaties vulden de lijst in, 56 procent ontvangen het Spataderkeurmerk. Doel van het onderzoek is het stimuleren van kwaliteitsverbetering en het informeren van patiënten, hun verwijzers en de zorgverzekeraars over de kwaliteit van de spataderzorg in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Op grond van dit Spataderkeurmerk kunnen mensen met spataderen een keuze maken.

De dertien kwaliteitscriteria van het keurmerk zijn afgestemd met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. De kwaliteitscriteria geven aan wat verwacht mag worden van de zorg voor mensen met spataderen en gaan over zaken die voor hen belangrijk zijn. U kunt de criteria hier vinden. 

De website keuze-informatie Spataderkeurmerk 2012 is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het onderzoeksbureau MediQuest. Het keurmerk is ontwikkeld in het kader van het programma Kwaliteit in Zicht, zie www.programmakwaliteitinzicht.nl.