Facturering

Factuur
Uw zorgverzekeraar maakt met ziekenhuizen afspraken welke zorg zij inkopen en voor welke prijs. Ziekenhuiszorg wordt sinds 1 januari 2012 door middel van zogeheten zorgproducten verrekend. Voor een behandeling geldt één tarief voor het gemiddelde traject. Dat is de periode tussen het eerste bezoek aan een ziekenhuis tot en met de afronding. Dit tarief wordt ook gerekend als u niet alle stappen van dit gemiddelde traject heeft doorlopen. Op uw factuur  van het ziekenhuis ziet u dus niet meer welke verrichtingen u hebt ondergaan. Wel ziet u een korte omschrijving en een aantal coderingen. Verder staan op de factuur de begin- en einddatum van uw bezoek. 
Klik hier voor de algemene betalingsvoorwaarden van het Lievensberg ziekenhuis.

Het Lievensberg ziekenhuis krijgt veel vragen over deze wijze van facturering. Dat gebeurt meestal pas nà een behandeling. Uitleg geven kost veel tijd en levert soms ook een discussie op. Wilt u dus weten wat u kunt verwachten? Raadpleeg dan voordat u een afspraak maakt met een medisch specialist eerst uw zorgpolis of overleg met uw verzekeraar over de wijze waarop in de ziekenhuiszorg wordt gefactureerd. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar terecht met vragen over reeds ontvangen facturen.

U vindt meer informatie over ziekenhuisfacturering op de websites van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie(NPCF).

 

Laatst gewijzigd: december 2012