Aanmelden Poliklinische Bevalling
U bent nog niet bekend als patiënt in ons ziekenhuis. Wij verzoeken u zich eerst te laten registreren bij de receptie van onze polikliniek. Brengt u dan s.v.p. uw identiteitsbewijs mee i.v.m. legitimatie.


    TIPS:
  1. Denkt u eraan de baby na de geboorte z.s.m. aan te geven bij de gemeente?
  2. Meld uw baby z.s.m. aan bij uw ziektekostenverzekeraar.