Polikliniek

Wanneer u door de huisarts bent doorverwezen naar een medisch specialist kunt u op werkdagen van 8.00-17.00 uur telefonisch een afspraak maken. Houdt u er rekening mee dat tussen 12.30 en 13.30 uur het secretariaat van een medisch specialist gesloten kan zijn. Via het centrale nummer van het ziekenhuis (0164 - 278 000) vraagt u naar het secretariaat van de specialist bij wie u een afspraak wilt maken.
Tevens is het mogelijk dat u rechtstreeks het secretariaat van de medisch specialist belt. U kunt dan de doorkiesnummers gebruiken zoals ze in de telefoongids onder de aanduiding “Ziekenhuis Lievensberg” staan. Ook kunt u kijken in het overzicht van de medisch specialismen op deze website.

U kunt een afspraak maken in de polikliniek bij het ziekenhuis in Bergen op Zoom óf in de polikliniek in Steenbergen. Dit is afhankelijk van waar u woont. Soms maakt de assistente van de huisarts een afspraak, maar u kunt het ook zelf doen. U krijgt van de huisarts een verwijsbrief mee voor de specialist.

Wanneer u zich heeft gemeld bij de secretaresse van de medisch specialist is het door onvoorziene omstandigheden mogelijk dat u niet meteen aan de beurt bent. We streven naar een wachttijd die gemiddeld niet langer is dan 20 minuten. Wanneer de wachttijd beduidend langer is heeft u recht op informatie over de reden en de vermoedelijke duur van de van vertraging. Als u dit wenst, kunt u eventueel een nieuwe afspraak maken.

Laatst gewijzigd: december 2012