Meldprocedure polikliniek

Inschrijfbalie en identificatieplicht: 
U dient zich te melden bij de inschrijfbalie van de receptie in de hal van de polikliniek wanneer:
- dit uw eerste bezoek of afspraak in het Lievensberg ziekenhuis is;
- u verhuisd bent of uw telefoonnummer gewijzigd is;
- u van huisarts veranderd bent;
- u een nieuwe zorgverzekeraar hebt;
- u zich nog niet hebt geïdentificeerd.  

Geldig legitimatiebewijs:  
U kunt zich legitimeren met onderstaande documenten:
- Nationaal paspoort / identiteitsbewijs,
- Reisdocument voor vreemdelingen,
- Reisdocument voor vluchtelingen,
- Nooddocument,
- Een document waarover een vreemdeling ingevolge de vreemdelingenwet 2000 beschikt ter vaststelling van identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie,
- Een geldig rijbewijs.

Kinderen tot 14 jaar:
Kinderen tot 14 jaar hoeven nog geen legitimatiebewijs bij zich te hebben. Het Lievensberg ziekenhuis vraagt dan om het legitimatiebewijs van de ouders of verzorgers waarin het kind geregistreerd kan staan.

Tweede en volgend bezoek: 
Wanneer u voor een tweede of volgende keer de specialist bezoekt mag u zich direct melden bij de balie van de specialist. Alleen als zich wijzigingen voorgedaan hebben in uw adresgegevens, u een andere huisarts hebt of van verzekering veranderd bent, dient u zich eerst te melden bij de inschrijfbalie van de receptie. Ook bij een tweede en volgend bezoek kunnen medewerkers van Lievensberg om uw legitimatiebewijs vragen. U dient zich dus altijd te kunnen identificeren.

Laatst gewijzigd: december 2012

Als u zich niet kunt identificeren
Als u geen legitimatiebewijs kan laten zien, mag het ziekenhuis u volgens wet toestaan om uiterlijk binnen 14 dagen aan deze verplichting te voldoen. Uitgangspunt is dat er bij aandoeningen waarbij met spoed zorg vereist is, meteen zorg moet worden verleend. In dergelijke gevallen wordt er naderhand om een legitimatiebewijs gevraagd. Kan de behandeling echter worden opgeschort, dan gebeurt dat totdat u een geldig legitimatiebewijs kunt laten zien. 

Gastvrouwen
Indien u problemen heeft met het vinden van uw weg in de polikliniek, of u bent slecht ter been, dan kan een van de gastvrouwen u naar de wachtkamer van de specialist begeleiden. Ook voor het bellen van een taxi kunt u terecht bij de gastvrouwen. U vindt de gastvrouwen naast de receptie van de polikliniek. 

Privacy
Ons patiëntenbestand bevat uw naam, adres, de naam van uw huisarts, uw verzekeringsgegevens en uw BSN-nummer. Medewerkers en medisch specialisten ontvangen deze informatie alleen wanneer zij uw gegevens nodig hebben voor een behandeling of onderzoek. 

Laatst gewijzigd: 1 november 2012