Polikliniek Steenbergen

Het Lievensberg ziekenhuis biedt al 25 jaar met de polikliniek in Steenbergen extra service dicht bij huis aan patiënten uit Steenbergen en omgeving. De polikliniek is gevestigd in het speciaal daarvoor verbouwde verpleeghuis De Lindenburgh. U kunt daar terecht voor polikliniekbezoeken aan vrijwel alle specialismen en na verwijzing door de huisarts ook voor ECG’s (hartonderzoek), röntgenfoto’s en bloedafname. Kortom, u krijgt vertrouwde zorg bij u om de hoek.

Polikliniek Steenbergen
Verpleeghuis De Lindenburgh
Lindenburghlaan 7
4651 TM  Steenbergen
tel. 0167 - 569 582
fax 0167 - 569 583

Overzicht spreekuren: 
Anesthesiologie/pijnbestrijding
- C.W.J. van Tilburg of D.C. van den Tol,
Oneven weken  op maandag ochtend vanaf 8.30

Spreekuur pijnverpleegkundige: 1 keer per maand op de eerste oneven week van de maand vanaf 8.30 uur.

Cardiologie
- J.G. Blok,
Iedere week op dinsdagmorgen vanaf  09.00 uur

Chirurgie
- Dr. I.M. Cherepanin
Maandelijks op vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur

Dermatologie
- Mw. S. den Hengst-Konijn,
Om de twee weken op de even weken op maandagmorgen vanaf 8.20 uur
- Dr. H.J.L. van Gerwen,
Om de twee weken op de oneven weken op dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur.

Gynaecologie
- Mw. Dr. M.J. Noordam,
Iedere week op maandagmorgen vanaf 08.45 uur
- Dr. J.W.M. Hutten,
Iedere week op donderdagmorgen vanaf 8.45 uur

Interne Geneeskunde
- Mw. N. Rabelink,
Vanaf 1 oktober iedere week op dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur (per 1-2-2013 vervalt dit spreekuur)

Kindergeneeskunde
- mw. V. IJzerman-Moravcic,
Om de twee weken in de oneven week op dinsdag vanaf 9.00 uur.
- mw. Van den Berge-Boetzkes,
Om de twee weken in de even week vanaf 9:00 uur.

K.N.O.
- H.E. Drost,
Iedere week op donderdagmiddag vanaf 14.00 uur

Longgeneeskunde
- B. Oppedijk,
Elke vrijdagochtend vanaf 8.30 uur

Neurologie
- G.W.A. den Hartog,
Iedere week op maandagmiddag vanaf 14.00 uur

Oogheelkunde
- Dr. J.P. Flipse,
Iedere week op vrijdagmorgen vanaf 8.00 uur
- Dr. T.R. Stolwijk,
Oneven week op donderdagmorgen vanaf 8.00 uur

Orthopedie 
- E.J. Hauet,
Iedere week op donderdagmorgen vanaf 8.30 uur

Diabetesverpleegkundige:
- mw. N. Boele,
Donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur in de even weken.
De diabetesverpleegkundige heeft zich gespecialiseerd in de diabeteszorg. Zij geeft voorlichting, biedt begeleiding en
praktische hulp aan mensen die Diabetes Mellitus hebben. Uw behandelend internist verwijst u naar de diabetes-
verpleegkundige. Zij heeft regelmatig overleg met uw specialist om te zorgen voor een goede afstemming in de begeleiding.

In samenwerking met Stichting Huisartsen Laboratorium (SHL):
- Bloedafname: Elke werkdag 8.30 – 11.00 uur. 
- Longfuncties: Dondermiddag, na afspraak met SHL, tel. 076 - 50 291 96  
- Diabetesverpleegkundige: wisselend dagdeel, na afspraak met SHL, tel. 076 – 50 291 96 

Ondersteunende afdelingen en diensten in de buitenpolikliniek:
Naast de spreekuren die door de medisch specialisten worden gehouden, zijn in de buitenpolikliniek ook zogenaamde ondersteunende afdelingen en diensten beschikbaar.

ECG:
Electro Cardio Gram (hartfilmpje) is een onderzoek waarbij de elektrische activiteit van de hartspier wordt gemeten. Dit onderzoek dient door de huisarts of de medisch specialist bij wie u onder behandeling bent, te worden aangevraagd.

Bloedprikken:
Voor bloedprikken kunt u op de volgende tijden terecht:
- Voor de prikpost van het SHL kunt u dagelijks van 08.30 - 11.00 uur terecht.
- Voor de prikpost van de polikliniek kunt u terecht op
maandag van:      11.00 - 17.00 uur
dinsdag van:        11.00 - 17.00 uur
woensdag van:    11.00 - 17.00 uur
donderdag van:   11.00 - 17.00 uur
vrijdag van:           11.00 - 17.00 uur
U dient er rekening mee te houden dat niet alle bloedtesten in de buitenpolikliniek geprikt kunnen worden.
De assistente van de polikliniek zal dit vooraf met u bespreken.

Röntgenfoto's:
De röntgenafdeling is open van 8.30 tot 17.00 uur. Voor het maken van röntgenfoto's dient u met het onderstaande rekening te houden:
- Voor het maken van een röntgenfoto heeft u een door een dokter (specialist of huisarts) geschreven
   aanvraagbriefje nodig.
- U kunt alleen terecht voor röntgenfoto's. Voor geavanceerde onderzoeken zoals een CT-scan, doorlichting,
  mammografie, echografie en MRI wordt u doorverwezen naar de radiologieafdeling van het Lievensberg ziekenhuis.
  De röntgenlaborant zal dit vooraf met u bespreken.

Laatst gewijzigd: december 2012