Lievensberg ziekenhuis behoudt Vaatkeurmerk

Het Lievensberg ziekenhuis behoudt het Vaatkeurmerk van patiëntenvereniging Hart&Vaatgroep. Het keurmerk helpt vaatpatiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt aangeboden. 

De patiëntenvereniging heeft de criteria voor het keurmerk flink aangescherpt vergeleken met de vorige keer en aangepast aan nieuwe inzichten. Het Lievensberg ziekenhuis blijft, mede door de nauwe samenwerking met het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal die het Samenwerkingskeurmerk heeft gekregen, steeds aan de gestelde eisen voldoen.
De criteria zijn opgesteld in nauwe samenwerking met diverse beroepsgroepen. Daarna is de Vragenlijst Vaatkeurmerk 2013 uitgezet om het zorgaanbod voor behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals te inventariseren. Doel van dit onderzoek is het stimuleren van kwaliteitsverbetering en het informeren van patiënten, hun verwijzers en de zorgverzekeraars over de kwaliteit van de  in ziekenhuizen geboden vaatzorg. 
Op de website van de Hart&Vaatgroep (www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg) kunnen patiënten en verwijzers nakijken welke ziekenhuizen het Vaatkeurmerk hebben. Ook kunnen zij nagaan waar welke vaatbehandelingen worden aangeboden en hoe vaak deze worden uitgevoerd.

De Hart&Vaatgroep
De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk én regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl. Het Vaatkeurmerk 2013 is in samenwerking met het onderzoeksbureau MediQuest uitgevoerd.


< Terug