Blauwe veters en witte rozen

Medewerkers van de afdeling Revalidatie strikten vanmorgen blauwe veters in hun schoenen. Het is namelijk 3 december:  ‘Wereld Gehandicapten Dag’.

Wereld Gehandicapten Dag is door de Verenigde Naties in het leven geroepen als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Centraal thema dit jaar is: ‘Removing barriers to create an inclusive and accessible society for all’
Op de afdeling Revalidatie van het ziekenhuis wordt jaarlijks stilgestaan bij deze speciale dag. Om hiervoor aandacht te vragen, dragen de medewerkers schoenen met blauwe veters en krijgen de patiënten een roos mee naar huis uit respect voor hun inzet en doorzettingsvermogen.

< Terug